Terms & Conditions
Menu
Your Cart

Termeni Si Conditii

Termeni şi condiţii
 
web situl www.pretexpert.ro este proprietatea Amira Management Global SRL
Accesul la site-ul pretexpert.ro
 
Website-ul www.pretexpert.ro aparţine şi este proprietatea  Amira Management Global SRL. Utilizarea acestui website reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta „Termeni și condiții de utilizare” prezentate mai jos.
Conţinutul site-ului www.pretexpert.ro
 
Website-ul www.pretexpert.ro  este destinat să ofere către clienții săi game de produse cu larg consum.
Proprietate intelectuală
 
Conţinutul, designul, structura, precum şi materialele website-ului www.pretexpert.ro  aparţin  Amira Management Global SRL (şi colaboratorilor săi, acolo unde este menţionat acest lucru) şi sunt protejate de Legea 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.
 
Textele în format electronic ale actelor normative cuprinse în acest website, reprezintă rezultatul muncii de tehnoredactare (prelucrarea informatică a datelor) a departamentului specializat al  Amira Management Global SRL.
 
Astfel, cu toate că informaţia în sine este publică și nu beneficiază de protecția drepturilor de autor, copierea/preluarea/distribuirea sau reproducerea/republicarea textului în format electronic este interzisă, constituie contravenţie şi se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare. 
 
Amira Management Global SRL îşi rezervă dreptul de a pretinde daune pentru prejudiciile suferite prin preluarea fără drept a textelor sale de către terţe persoane. 
Date Personale 
 

Pentru utilizarea serviciului de informare  Amira Management Global SRL (abonare newsletter) este necesar să ne furnizați următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresă de e-mail.

Informaţiile despre clienţi pot fi folosite de  Amira Management Global SRL doar în scopuri asociate promovării serviciilor şi produselor proprii, respectiv pentru:

• transmiterea catre client a produselor 

În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, Amira Management Global SRL aduce la cunoștința Clientului următoarele:

• datele cu caracter personal vor fi stocate timp de 5 ani in baza de date

• clientul are dreptul de a solicita Amira Management Global SRL, accesul la datele cu caracter personal, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării. Clientul are dreptul de a se opune prelucrării, precum şi la portabilitatea datelor. Vă rugăm să transmiteți orice astfel de solicitări la adresa contact@pretexpert.ro

• clientul are dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP în cazul în care constată o încălcare a obligațiilor  Amira Management Global SRL referitoare la protecția datelor cu caracter personal;

• datele personale ale Clientului sunt furnizate  Amira Management Global SRL în temeiul prezenteler condiții generale.


Obligații 

Sunt interzise:

• folosirea în scop comercial a conţinutului site-urilor;

transferul, introducerea, modificarea sau ştergerea datelor conţinute ori restricţionarea accesului la aceste date;

• copierea bazei de date. Amira Management Global SRL își rezervă dreptul de a impune limitari de acces în cazul în care se remarcă un număr neobișnuit de mare de vizualizări și/sau descărcări de documente;

• construirea unei baze de date similare, utilizând textul documentelor extrase prin intermediul serviciului  Amira Management Global SRL. În sensul prezentului contract, prin bază de date se înţelege o structură informatică prin intermediul căreia se pot stoca sau regăsi diferite informaţii;

• utilizarea datelor, de orice natură, obținute de la  Amira Management Global SRL, în urma serviciilor contractate pe bază de abonament, trebuie să fie limitată numai la scopuri de informare personală și nu vor fi transmise, în nicio modalitate, către terțe persoane, indiferent dacă acestea sunt titulare sau nu ale unui abonament la serviciile oferite de  Amira Management Global SRL.

• transmiterea textelor obţinute în urma accesării bazei noastre de date unei terţe persoane (fizică sau juridică) în scopul creării sau îmbunătăţirii unei baze de date similare celei ce face obiectul acestui contract.

Nerespectarea termenilor şi condiţiilor de utilizare atrage răspunderea în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996 şi ale Legii nr. 161/2003.

Răspundere
 
Echipa Amira Management Global SRL depune constant diligenţele necesare pentru ca informaţiile oferite pe website-ul www.pretexpert.ro  să fie corecte şi actuale, însă nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele erori/omisiuni pe care acestea le-ar putea conţine.
 
Utilizând această aplicație, sunteţi de acord – indiferent de circumstanţe – că, atât  Amira Management Global SRL, cât şi consultanţii colaboratori, nu vor putea fi făcuţi răspunzători pentru informaţiile furnizate/conţinute/omise sau/şi pentru orice eventuale pierderi sau prejudicii – indiferent de natura acestora –, suferite de utilizatorul care îşi bazează deciziile, acţiunile sau inacţiunile sale pe informaţiile preluate de pe website-ul www.pretexpert.ro.
 
Amira Management îşi rezervă dreptul de a actualiza şi modifica, în orice moment şi fără preaviz, conţinutul şi structura website-ului, precum şi dreptul de a şterge în întregime sau parţial conţinutul unor informaţii.
În luarea unei decizii, care s-ar baza pe informaţiile cuprinse în acest site, recomandăm consultarea şi a altor surse de informare, răspunderea luării deciziei aparţinându-vă în totalitate. 
 
 
Amira Management Global SRL nu îşi asumă responsabilitatea pentru pagube apărute ca urmare a utilizării serviciilor site-ului, indiferent de natura acestora.
  
Link-uri către şi de pe website-urile terţelor părţi

 Amira Management Global SRL nu îşi asumă nici o răspundere pentru conţinutul website-urilor terţelor părţi pentru care există link-uri pe www.pretexpert.ro . Utilizarea acestora atrage părăsirea website-ului www.pretexpert.ro  şi se face pe propria răspundere a utilizatorului.
Condiții contractuale
 
 Amira Management Global SRL îşi rezervă dreptul de a schimba conţinutul şi condiţiile de folosire a site-urilor. Noile condiţii devin aplicabile din momentul în care au fost făcute publice prin înscrierea lor pe acest site şi nu au caracter retroactiv.
 
 
Toate prevederile din prezentele Condiții, precum si toate celelalte informatii legale din acest website se supun legilor aplicabile pe teritoriul Romaniei. In caz de litigii care reies prin incalcarea conditiilor si termenilor expusi in acest document, dar si in orice alta referire legala din site, litigiile vor fi inaintate spre solutionare instantelor competente din Bucuresti.
 
Prin abonarea la newsletter-ul www.pretexpert.ro  vă exprimați consimțământul la primirea de corespondență informativă din partea  Amira Management Global SRL
Notification Module
Acest website sau tool-urile externe, folosesc cookie-uri necesare pentru buna lui functionare, in scopurile descrise in politica de cookie-uri. Pentru a afla mai multe despre acestea si despre modul in care poti sa revoci acordul pentru cookie-urile folosite, te rugam sa consulti Politica de Cookies. Prin inchiderea acestui mesaj de notificare sau continuarea navigarii in website in orice fel, iti dai acceptul pentru folosirea de cookie-uri.